Admitere

Admitere 2022

Asociaţia  Naţională  Mutuală România-Franţa “ Louis Pasteur”  Dej
Dej str. Alecu Russo, nr.10, tel/fax 0264-223018   anmrflp@hotmail.com  info@anmrflp.ro

Admiterea în Şcoala Postliceală „Louis Pasteur” Dej se face pe baza criteriilor generale de admitere în învăţământul postliceal elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale aprobate prin O.M. nr. 5346/07.09.2011 şi a metodologiei elaborată de şcoală în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale.

Pentru anul şcolar 2022 – 2023 Şcoala Postliceală „Louis Pasteur” Dej şi-a propus şcolarizarea în anul I a unui număr de:

  • 70 elevi, Asistent medical generalist
  • 30 elevi, Asistent medical de farmacie

Au dreptul să se înscrie la şcoala postliceală, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale, absolvenţii de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat.

PERIOADA DE ÎNSCRIERE

Înscrierea candidaţilor pentru admitere se face începand cu data de 15 iunie 2022, la secretariatul şcolii, între orele 9.00 – 16.00.

ACTE NECESARE

  • 2 Copii dupa Diploma de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire a liceului
  • 2 Copii dupa Foaia matricolă pentru clasele XII/XIII
  • 2 Copii după C.I, certificatul de naştere şi căsătorie dacă este cazul
  • Adeverinţă de la medicul de familie din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru a se inscriela sc. postliceala + Dovada de vaccinare
  • 4 fotografii ¾

MODUL DE ADMITERE

Pe bază de interviu, conform O.M. nr. 5046/2011 si adresei ISJCJ nr. 329/20.03.2015. Între candidaţii declaraţi admişi şi şcoală se încheie contracte de şcolarizare, prin care se stabilesc potrivit legii, obligaţiile părţilor contractante pe durata studiilor.

Structura an scolar AMF I-II-III- 2019- 2020

AMF 1-2-3 Competente O.M nr. 5042 din 27.09.2005

Plan Inv. As. Farm. 3 ani anul 1-2-3 O.M nr. 5042 din 27.09.2005

Structura an scolar AMG I 2019 - 2020

Structura an scolar AMG II 2019 - 2020

Structura an scolar AMG III 2019 - 2020

AMG I-II-III Planuri inv. OMEN 3.499 - 29.03.2018

Plan Inv. AMG I II III O. MECT 2713 din 29.11.2007