Admitere

Admitere 2023

Asociaţia  Naţională  Mutuală România-Franţa “ Louis Pasteur”  Dej
Dej str. Alecu Russo, nr.10, tel/fax 0264-223018    info@anmrflp.ro  sau anmrflp@hotmail.com 

Admiterea în Şcoala Postliceală „Louis Pasteur” Dej se face pe baza criteriilor generale de admitere în învăţământul postliceal elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale aprobate prin O.M. nr. 5346/07.09.2011 şi a metodologiei elaborată de şcoală în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale.

Pentru anul şcolar 2023 – 2024 Şcoala Postliceală „Louis Pasteur” Dej şi-a propus şcolarizarea în anul I a unui număr de:

  • 70 elevi, Asistent medical generalist
  • 30 elevi, Asistent medical de farmacie

Au dreptul să se înscrie la şcoala postliceală, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale, absolvenţii de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat.

PERIOADA DE ÎNSCRIERE

Înscrierea candidaţilor pentru admitere se face începand cu data de 1 iunie 2023, la secretariatul şcolii, între orele 10:00 – 15:00 de Luni până Joi iar Vineri de la 10:00 la 13:00.

ACTE NECESARE

  • 2 Copii dupa Diploma de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire a liceului
  • 2 Copii dupa Foaia matricolă pentru clasele XII/XIII
  • 2 Copii după C.I, certificatul de naştere şi căsătorie dacă este cazul
  • Adeverinţă de la medicul de familie din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru a se inscriela sc. postliceala
  • 4 fotografii ¾

MODUL DE ADMITERE

Pe bază de interviu, conform O.M. nr. 5046/2011 si adresei ISJCJ nr. 329/20.03.2015. Între candidaţii declaraţi admişi şi şcoală se încheie contracte de şcolarizare, prin care se stabilesc potrivit legii, obligaţiile părţilor contractante pe durata studiilor.

Structura an scolar AMF I-II-III- 2023- 2024

AMF- ORAR EXAMENE -26-28-iunie-03 iulie - 2023

Structura an scolar AMG I 2023 - 2024

Structura an scolar AMG II 2023 - 2024

Structura an scolar AMG III 2023 - 2024

AMG - ORAR EXAMENE 04 - 09 - 16 august - 2023